Ý Lan hát 'Nghìn trùng xa cách' tiễn biệt mẹ

Ý Lan và em gái mặc áo dài hồng, hát "Nghìn trùng xa cách" (Phạm Duy), tiễn biệt mẹ - danh ca Thái Thanh.

Ý Lan hát 'Nghìn trùng xa cách' tiễn biệt mẹ
Ý Lan và em gái mặc áo dài hồng, hát "Nghìn trùng xa cách" (Phạm Duy), tiễn biệt mẹ - danh ca Thái Thanh.