Ý tưởng độc đáo: Biến vỏ tôm cua thành nhựa sinh học

Từ những chất thải thủy sản “vứt đi”, gây ô nhiễm môi trường, nhóm sinh viên trường đại học Trà Vinh đã tận dụng tái chế để cho ra sản phẩm nhựa sinh học.

Ý tưởng độc đáo: Biến vỏ tôm cua thành nhựa sinh học
Từ những chất thải thủy sản “vứt đi”, gây ô nhiễm môi trường, nhóm sinh viên trường đại học Trà Vinh đã tận dụng tái chế để cho ra sản phẩm nhựa sinh học.