Yêu xa thời Covid-19

Mỗi tháng một lần, Andrea Chabant Sanchez bay từ Madrid đến Paris gặp bạn gái. Từ khi đại dịch bùng phát, anh chẳng biết bao giờ họ mới gặp lại nhau.

Yêu xa thời Covid-19
Mỗi tháng một lần, Andrea Chabant Sanchez bay từ Madrid đến Paris gặp bạn gái. Từ khi đại dịch bùng phát, anh chẳng biết bao giờ họ mới gặp lại nhau.